Konfirmasjon


Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store spørsmål.

Konfirmanttiden er en tid for undring og nye opplevelser. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. Vil du vite mer om hvilke menneskesyn som preger vårt samfunn? Eller forstå bakgrunnen for hvorfor vi har de tradisjonene og verdiene som humanisme, nestekjærlighet, fellesskap og demokrati? Hvert år velger mange ungdommer å konfirmere seg i Den norske kirke. Vi håper at du vil være en av dem, og sammen reflektere over noen av livets store og små spørsmål.

 

Klikk her for påmelding

 

 


Det er felles konfirmantopplegg i Grong kommune, men du blir konfirmert i den kirken du har tilhørighet til. Vi feirer konfirmasjon i både Grong, Harran og Gløshaug kirke.

 

Konfirmant 2024
Konfirmanttiden begynner med kick-off i september og er lagt opp med samlinger annenhver uke. Programmet kan variere fra år til år, da vi prøver å legge opp undervisningen slik at alle kan delta. Konfirmanttiden avsluttes gjerne med en konfirmantleir, tid og sted for leir 2024 er ikke enda bestemt.

Menighetsrådet sponser konfirmantopplegget fordi vi har et ønske om at alle skal kunne delta, uavhengig av økonomisk bakgrunn, men menighetens budsjett klarer ikke å dekke over hele konfirmantopplegget, derfor er det satt en undervisningsavgift på konfirmanttiden, dette går til bla. til konfirmantleiren, mat og innkjøp at materiell til konfirmantene.


Pris: 2000 kr for undervisningsopplegget.


Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Dato for konfirmasjon og undervisning avtales nærmere med kirkekontoret.

 

ØKONOMI
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonstiden. Vi har gode støtteordninger, så om økonomien er en utfordring, ta kontakt med oss.

SPESIELLE HENSYN
Alle skal kunne være konfirmanter i Grong. Har du allergier? Har du lese-/skrivevansker? Er det utfordringer i familien, på skolen eller i andre forhold som kan ha innvirkning på konfirmanttiden? Da er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan tilrettelegge for dere. Ta kontakt med soknepresten for å drøfte eventuelle behov.

KONFIRMASJONSDAGEN 2024
Konfirmasjonsdagen i Grong kirke i 2024 er lørdag 25.mai.
Konfirmasjonsdagen i Harran kirke i 2024 er lørdag 1.juni.


SPØRSMÅL?
Har du spørsmål? Ta kontakt med kirkekontoret.