Konfirmasjon


Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store spørsmål.

Konfirmanttiden er en tid for undring og nye opplevelser. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. Vil du vite mer om hvilke menneskesyn som preger vårt samfunn? Eller forstå bakgrunnen for hvorfor vi har de tradisjonene og verdiene som humanisme, nestekjærlighet, fellesskap og demokrati? Hvert år velger mange ungdommer å konfirmere seg i Den norske kirke. Vi håper at du vil være en av dem, og sammen reflektere over noen av livets store og små spørsmål.

 

Klikk her for påmelding

 

 


Det er felles konfirmantopplegg i Grong kommune, men du blir konfirmert i den kirken du har tilhørighet til. Vi feirer konfirmasjon i både Grong, Harran og Gløshaug kirke.

 

Konfirmant 2024-2025
Konfirmanttiden begynner i september og er lagt opp med undervisningssamling etter skoletid en onsdag hver måned, pluss noen andre treff.

Menighetsrådet sponser konfirmantopplegget fordi vi har et ønske om at alle skal kunne delta, uavhengig av økonomisk bakgrunn, men menighetens budsjett klarer ikke å dekke over hele konfirmantopplegget, derfor er det satt en undervisningsavgift på konfirmanttiden, dette går til bla. til innkjøp av materiell til konfirmantene.


Pris: 1300 kr for undervisningsopplegget.


Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Dato for konfirmasjon og undervisning avtales nærmere med kirkekontoret.

 

ØKONOMI
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonstiden. Vi har gode støtteordninger, så om økonomien er en utfordring, ta kontakt med oss.

SPESIELLE HENSYN
Alle skal kunne være konfirmanter i Grong. Har du allergier? Har du lese-/skrivevansker? Er det utfordringer i familien, på skolen eller i andre forhold som kan ha innvirkning på konfirmanttiden? Da er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan tilrettelegge for dere. Ta kontakt med konfirmantlærer for å drøfte eventuelle behov.

KONFIRMASJONSDAGEN 2024
Konfirmasjonsdagen i Grong kirke i 2025 er lørdag 24.mai.
Konfirmasjonsdagen i Harran kirke i 2025 er lørdag 31. mai.


SPØRSMÅL?
Har du spørsmål? Ta kontakt med konfirmantlærer Eleonie Pijl-Zomer, tlf.:  95879864. E-post: ep424@kirken.no

Mildrid Haugdal, kirkekontoret, tlf. 940 96 288. E-post: mh694@kirken.no