Dåp


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?
I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

 

Påmelding til dåp

 

 

Før dåpsdagen


I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp, og voksendåp blir stadig vanligere.

 

Du melder på til dåp ved å klikke på påmeldingslinken. Du kan også ringe eller skrive til kirkekontort.
Telefon +47 94 09 62 88
e-post: post.grong@kirken.no

 

Velg kirke

I påmeldingen veldger du ønsket dåpsdato og kirke.

Hvis du ønsker dåp utenfor Grong, ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med kirkekontoret  post.grong@kirken.no/+47 94 09 62 88 for å ordne papirer.

 

Faddere

Før dåpet skal dere velge faddere. Den som skal døpes må ha minst to faddere som er tilstede under selve dåpshandlingen. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være, men foreldre kan ikke være faddere. Mer informasjon om faddere.

 

Dåpssamtale med prest

Før dåpsdagen vil dere bli invitert til en samtale om dåpen. Under dåpssamtalen får dere en gjennomgang av det praktiske og en samtale om hva dåpen er. Hvis dere har meldt dåp og ikke blitt kontaktet av prest, kontakt kirkekontoret!

 

På dåpsdagen


Dåpen foregår i kirkens søndagsgudstjenste, som følger en spesiell ordning. Det er mulighet for å sette sitt eget preg på dåpsseremonien, i kontakt med presten.

 

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn, faddere og for nærmeste familie. Andre setter seg der de ønsker.

 

Noen praktiske tips:

  • Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
  • Grong kirke har et sted der søsken og andre barn i dåpsfølget kan være hvis det blir for kjedelig å sitte stille.
  • Det er tilgjengelige tegnesaker for de minste i alle kirkene i Grong.
  • Det kan være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
  • Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det.
  • Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket

Les mer om dåpsliturgien.