Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i kirkene i Grong. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. I Grong sokn har vil forskjellige tilbud rettet inn mot barn av ulik alder. 

Babysang

Trosopplærer Karin Nordstad har babysang på menighetshuset. Tilbudet er for dem som har baby fra 0 til halvannet år. Kontakt Karin på telefon 918 04 095.

Fireårsbok

Fireåringene får invitasjon til høsttakkefest i kirka, der de får fireårsbok. De får også tilbud om å være med på samlinger i barnehagen, med sang, bibelfortelling og leik.

Seksårsbok

Seksåringene får invitasjon til gudstjeneste i kirka, der de får ei bok. De får også tilbud om å være med på samlinger i barnehagen, med sang, bibelfortelling og leik.

Skolestarterne blir invitert til semesterstartgudstjeneste i Grong kirke, der de får ei bok med oppgaver.

Tårnagentsamling

Andreklassingene blir invitert til Tårnagentsamling i Grong kirke. De blir med på mange spennende agentoppdrag i kirka lørdag, og deltar på gudstjenesten søndag.

LysVåken

Sjetteklassingene blir invitert til LysVåkenhelg i Grong kirke første helga i advent. Lørdag er det forskjellig program i kirka og på menighetshuset, og de overnatter i kirka, og deltar på gudstjenesten søndag.