40 år i kirkelig tjeneste!


Les intervjuet med Mildrid som har 40 år i tjeneste for kirka i Grong og Harran!

Nå snakker vi!

Intervju med en «40-åring»!

av Anne Bonsak-Berg

 

Mildrid Haugdal, kirkeverge, klokker og menighetssekretær har vært ansatt i Grong sokn i 40 år. Med sin rolige og stillferdige fremtoning, har hun likevel satt dype spor etter seg.  

Hun forteller at hun begynte i stillingen 1. august 1983, og at i det første året fungerte hun som klokker og menighetssekretær 65 % og resten som lærer i videregående skole. Etter ett år ble stillingen utvidet til 100 % med mer barne- og ungdomsarbeid.  Fra 1. januar 1997 ble hun tilsatt som kirkeverge i 50 % stilling, og 50 % klokker og menighetssekretær.

Det må sies at å ha vært ansatt på samme sted i 40 år er spesielt, men hun har stortrivdes i jobben sier hun med alt hva den innebærer.

-Hvordan har det vært å kombinere disse tre stillingene?

Mildrid svarer engasjert, det har gått veldig greit, for det har vært så givende å også få være ute og treffe folk, både i glede og sorg som klokker.

Jeg har også hatt fine opplevelser i samlinger med 4-åringer og 6-åringer. Det er artig å bli gjenkjent på gata ved barns spontanitet; der er ho som jobber i kjerka! Som menighetssekretær har jeg også vært med på arrangement for konfirmanter, barn og unge. Og også samvær på menighetshuset som basarer, og jeg har vært med på å planlegge salmekvelder og kulturkvelder i kirkene. Mye artig!

-Hvilke oppgaver har du hatt ansvar for på kontoret?

Først fremst administrerer jeg kirkebyggene og kirkegårdene, økonomi og har personalansvar.

-Til det siste du sier vil jeg spørre hvordan den økonomiske situasjonen for kirkene er nå?

Mildrid får et alvorlig drag over ansiktet og sier at etter en del år med romslighet, har vi de senere årene fått kjenne på at kommuneøkonomien har blitt strammere. Dette har gjort at vi dessverre ligger etter med vedlikeholdet av kirkebyggene, og at kirketjenerstillingen har blitt redusert. Det er noe som rører en kirkeverge.

-Du kunne jo egentlig ha vært pensjonist, hva tenker du om det?

Så lenge jeg syns jobben er interessant vil jeg svært gjerne være med litt videre. Og siden vi får nytt menighetsråd i høst, så vil jeg være med på å sette de i gang i hvert fall, før jeg tenker på en pensjonist-tilværelse.

-Hva ser du tilbake på som det beste ved jobben?

Uten tvil møte med mennesker! I denne jobben har jeg fått være med i de mektigste stundene for mange, og det er det stort å få være delaktig i.

 

Vi takker Mildrid for 40 års lang tjeneste for kirken i Grong og Harran!

 

Tilbake