Bispevisitas!


Les oppsumering fra biskop Herborg Finnsets visitas til Grong her.

5-11.juni var biskop Herborg Finnset på besøk i Grong, det var et tett og hektisk program, og biskopen fikk besøke både barnehager, skoler, næringsliv, sykeheim og kommuneledelse! 

Grong menighetsråd takker alle som har deltatt, og alle som har medvirket under biskopens besøk.

Under kan du lese biskopens rapport etter besøket til Grong, samt rapporter fra fellesråd og menighetsråd.

Visitasforedraget til biskopen

Visitasprogrammet

Rapport fra Grong menighetsråd ved sokneprest

Rapport fra Grong kirkelige fellesråd ved kirkevergen

Tilbake