Kirkevalget 2023


Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke?

Se kandidatene til nytt menighetsråd her.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg!

Menighetsrådsvalg

Menighetsrådet har ansvar for kirkene og kirkegårdene, økonomi og arbeidsgiveransvar, utleie av kirkene og menighetsliv.

Grong menighetsråd består av 8 medlemmer pluss varamedlemmer, med funksjonstid 4 år fra 1. nov. 2023.

Nominasjonskomiteen har satt opp følgende liste til menighetsrådsvalget 11. september:

1. Ronny Wollert Andreassen, Gartland

2. Irene Trones Solum, Harran

3. Karin Nordstad, Sørsida

4. Jenny Kjestveit Domås, Jørem

5. Odd Markus Seem, Gartland

6. Sjur Ivar Hjellum, Øyheim

7. Lea-Marie Riis, Bergsmo

8. Terje Formo, Grong

9. Maria Fiskum, Harran

10. Britt Nysæter Solum, Harran

11. Gro Helen Finvold Granli, Grong

12. Ingrid Bruce, Grong

13. Torbjørn Østerås, Gartland

14. Lena Rigmor Almås, Grong

Det er ifølge kirkevalgreglene anledning til å komme med supplerende nominasjon; da må det være en eller flere kandidater som er medlem av Den norske kirke, og er villig til å stå på lista.
Et forslag til kandidat(er) fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Navna på forslagsstillerne skal ikke offentliggjøres. Navna kommer på nominasjonskomiteens liste, og blir merket med Supplerende nominasjon.

Frist for supplerende nominasjon er kl. 12 den 15. mai 2023, jf. § 14-3 til post.grong@kirken.no, eller leveres på kirkekontoret på Grong kommunehus.

Spørsmål stilles til Mildrid Haugdal

Kirkeverge/menighetssekretær

Mobiltelefon: 940 96 288

 

Bispedømmerådsvalg

Bispedømmerådet har en viktig oppgave med blant annet å ansette prester. Bispedømmerådene utgjør også Kirkemøtet, som gjør vedtak som angår hele Den norske kirke, fra organisering til liturgier. Bispedømmerådsvalget er dermed også et viktig valg!

Valg til bispedømmeråd og menighetsråd skjer samtidig som kommunestyrevalget 11. september.

Tilbake