Gullkonfirmanter!


Endelig kunne vi invitere og gjennomføre jubileumsgudstjeneste for de som var konfirmert for 50 år siden! Se alle "gull-jubilantene" her!

August 2022 var det endelig mulig for oss å invitere de som var konfirmert i Harran kirke og i Grong kirke for 50-år siden! Pga. corona ble det i 2022 også holdt jubileumsgudstjeneste for de konfirtmert i 70 og 71. 

Harranjubilantene

Konfirmantjubilanter, konfirmert i Harran 24. august 1952:

Harald Gartland, Alv Semming Solum og sokneprest Andreas A. Fosby.

 

Konfirmantjubileum for dem som ble konfirmert i Harran kirke 12. august 1962:

Fra venstre: Kjell Ole Aune, Hillgrun Janne Solum, Britt Irene (Fiskum) Moa, Karen Sofie Solum Øverli, Harald Ole Loeng og sokneprest Andreas A. Fosby.

 

Konfirmert i Harran kirke 4. juni 1972

Fra venstre: Lise Karin (Johansen) Skarstad, Olav Moen, Jan Ove Børstad, Reidar Moe, Solvor Johanne Solum Nilsen, Laila Berg Pedersen, Helga Marie (Olsen) Dahl, Gunhild Fossum, sokneprest Andreas A. Fosby og Grethe Ness Formo.

Grongjubilantene

Konfirmert i Grong kirke 14. juni 1970

Bak, fra venstre: Anne Solfrid Moe, Arne Lennert Blengsli, Odd Heia, Karstein Bjørnar Vie, Odd Gisle Vie, Jarle Olav Leksås, Jon Strand, Erik Seem og sokneprest Andreas A. Fosby.

Foran, fra venstre: Turid Inger Sandvik, Kari Margrete Moe, Karen Lysberg, Jodis Strand, Mari Torbjørg Fossland Schwartz, Astrid Valskrå og Else Marie (Guntvedt) Sem.

 

Konfirmert i Grong kirke 6. juni 1971 og i Harran kirke 13. juni 1971

Bak, fra venstre: Maj Helen Haldorsen, Trude Kristin Haugen Karlsen, Laila Ribe, Arve Olav Solumsmo, Bjørn Rune Stai, Øistein Bjørnar Aune, Kjell Løvås og Tor Jørgen Heggum.

Nest bakerst, fra venstre: Ann Oddrun Nesser, Ella Anne Windseth, Marit Irene Vold, Siv Jorill Seem Holmen, Kristin Kaldahl, Knut Sigbjørn Sklett, Evy Grande Brauten, Kjell Høilo og Leif Erling Urstad.

Nest foran, fra venstre: Aase Helen Aavik Hagen, Turid Leirvik, Heidi Elisabeth (Gudding) Tømmerås, Asrun Lilleberre, Gerd Lillian (Thorseth) Tomasli, Inger Mari (Nesser) Wien og Margrete Formo.

Foran, fra venstre: Wenche (Aune) Strand, Inger (Fossland) Flåt, Randi Heia og Henny Fornes.

 

Konfirmert i Grong kirke 8. juni 1952

Fra venstre: Knut Arve Nilsen, Kari (Fossland) Gartland, Bjarne Johannes Aasum og sokneprest Andreas A. Fosby.

 

Konfirmert i Grong kirke 3. juni 1962:

Bak fra venstre: Kjellrun Synnøve (Valskraa) Stene, Bodil Nancy Strand Holvik, Asbjørn Liberg, Roald Falmår, Knut Okkenhaug og Trond Berg.

Foran fra venstre: Frøydis (Ryan) Karlsen, Ruth Nanny Midtskog, sokneprest Andreas A; Fosby, og Asrunn (Sklett) Trones.

 

Konfirmert i Grong kirke 11. juni 1972

Bak, fra venstre: Lars Bjarne Lilleberre, Håvard Aksnes, Tor Eidem, Per Arne Lynum, Odd Bertnum.

Foran, fra venstre: Randi Eriksen, Solveig Seem, Grethe Eriksen, Kari Engen, sokneprest Andreas A. Fosby, Svanhild (Sklett) Lilleberre og Olga Marie Seem.

Tilbake