Høring ang. Forskrift om gravplassvedtekter


Grong menighetsråd som kirkelig fellesråd har laget et forslag til Forskrift om gravplassvedtekter for kirkegårdene i Grong kommune. Alle interesserte kan uttale seg.

 

Høringsuttalelser sendes til post.grong@kirken.no , eller til Grong kirkekontor, postboks 22, 7871 Grong.
Høringsuttalelser må være mottatt innen 14. juni.

Tilbake